Vi ser nærmere på våre vanlige måter å reagere på.  Vi kaller det «tilknytningsmønstre», det vil si våre vanlige måter å opptre på, og som vi faller inn i som par. Hva er det som gjentar seg gang på gang? Hvorfor holder vi på slik? Vi gjør det for å beskytte vår sårbarhet. Når vi blir bevisste på disse tilknytningsmønstrene, og er villige til å vise partneren vårt sanne jeg, kan parforholdet repareres og forvandles.