Vi er kolleger og samarbeidspartnere som jobber etter samme metode; Creative Couple Work Les mer om CCW her.

Vi er oppriktig nysgjerrige på hva som rører seg i parene som kommer til oss; hva gir glede, hva er vondt, hva føles låst og kanskje flaut, hvordan var drømmen om parforholdet… Noen historier er så smertefulle at vi feller noen tårer sammen, andre ganger ler vi av livets absurditet! Det virkelige livet overgår alt vi leser om i litteraturen.

Felles for oss er kjærligheten til naturen der vi henter påfyll og inspirasjon, sommer som vinter. Å være sosiale og hente energi i samvær med andre er viktig samtidig som vi også trenger egentid for å finne oss selv igjen. Vi har en solid tro på menneske og hva menneske kan få til, både på egenhånd og som par.

Enten vi møter dere sammen, eller hver for oss, får dere som par muligheten til å rydde unna misforståelser og å sette ord på det som er vanskelig og kanskje føles håpløst. Etter noen møter får de fleste par en ny forståelse av samspillet dem imellom; hvordan de trigger hverandre, ofte ubevisst, og hvordan de kan øve inn bedre måter å uttrykke seg på, der omsorg og respekt blir en naturlig del av hverdagen. Vi ser nærmere på det som kjennetegner det feminine og det maskuline; hvordan vi kan utfylle hverandre på en god måte når vi forstår og aksepterer ulikhetene. Motsetninger skaper spenning – spenning skaper tenning! Dette gjelder også homofile og lesbiske par.

Ingeborg Ramm Reber er utdannet psykosyntese-terapeut fra HumaNova Psykosyntesskolan i Stockholm, og videre parterapeut – eller Creative CoupleWork Relationship Psychotherapist – som er hennes formelle tittel. Ingeborg har erfaring som terapeut for enkeltindivider, grupper og par. Hun har også jobbet som rekrutterer og holder work-shops i CV-skriving og intervjutrening. Ingeborg har også erfaring fra terapeutisk arbeid i Sør-Afrika, så hennes kulturelle og geografiske bredde favner vidt. Ingeborg tok sin utdannelse som parterapeuter på engelsk, og tilbyr terapi også på engelsk. Ingeborg snakker også flytende fransk.

Ingeborg fullførte våren 2010 sin utdanning i Creative Couple Work i regi av The Center for Gender Psychology, London, og Norsk Institutt for Psykosyntese, Oslo*.

Jørn Matre Liebezeit er utdannet psykoterapeut, familieterapeut og spesialisert i Creative CoupleWork. Han har i 20 år jobbet med terapi, veiledning og undervisning både privat, i det offentlige og i større organisasjoner. Fra før har han bakgrunn som Sivilingeniør.

Han har bodd og jobbet i England, USA og Tyskland og har selv en flerkulturell bakgrunn. Jørn er opptatt av det hele mennesket og det å fremme den enkeltes og parforholdets iboende potensiale gjennom en systemisk og empatisk tilnærming.