Vi er kolleger og samarbeidspartnere som jobber etter samme metode; Creative Couple Work Les mer om CCW her.

Vi er oppriktig nysgjerrige på hva som rører seg i parene som kommer til oss; hva gir glede, hva er vondt, hva føles låst og kanskje flaut, hvordan var drømmen om parforholdet… Noen historier er så smertefulle at vi feller noen tårer sammen, andre ganger ler vi av livets absurditet!

Enten vi møter dere sammen, eller hver for oss, får dere som par muligheten til å rydde unna misforståelser og å sette ord på det som er vanskelig og kanskje føles håpløst. Etter noen møter begynner de fleste par en ny forståelse av samspillet dem imellom; hvordan de trigger hverandre, ofte ubevisst, og hvordan de kan øve inn bedre måter å uttrykke seg på, der omsorg og respekt blir en naturlig del av hverdagen.

Vi ser nærmere på det feminine og det maskuline; hvordan vi kan utfylle hverandre på en god måte når vi aksepterer ulikhetene. Motsetninger skaper spenning – spenning skaper tenning! Dette gjelder også homofile og lesbiske par. Vi har en solid tro på hva mennesket kan få til, både på egenhånd og som par.

Terapi på norsk, engelsk, fransk eller tysk

Ingeborg Reber og Jørn Matre Liebezeit fullførte våren 2010 sin utdanning i Creative Couple Work i regi av The Center for Gender Psychology, London, og Norsk Institutt for Psykosyntese, Oslo*. Utdanningen var på engelsk og de tilbyr derfor parterapi både på norsk og på engelsk. Ingeborg tilbyr dessuten terapi på fransk, mens Jørn har tilsvarende tilbud på tysk.

Ingeborg Reber er utdannet psykosyntese-terapeut fra HumaNova Psykosyntesskolan i Stockholm, og videre parterapeut – eller Creative CoupleWork Relationship Psychotherapist – som er hennes formelle tittel. Ingeborg har erfaring som terapeut for enkeltindivider, grupper og par. I 2018 underviste hun terapeuter til en videreutdanning som parterapeuter på HumaNova i Oslo. En yrkesutdanning HumaNova har tilbudt sine diplomerte terapeuter og som forhåpentligvis blir å finne igjen. Hun har også jobbet som rekrutterer og holder work-shops i CV-skriving og intervjutrening. Ingeborg har erfaring fra terapeutisk arbeid i Sør-Afrika, så hennes kulturelle og geografiske bredde favner vidt.

Jørn Matre Liebezeit er utdannet psykoterapeut, familieterapeut og spesialisert i Creative CoupleWork. Han har i 20 år jobbet med terapi, veiledning og undervisning både privat, i det offentlige og i større organisasjoner. Fra før har han bakgrunn som Sivilingeniør. Han har bodd og jobbet i England, USA og Tyskland og har selv en flerkulturell bakgrunn. Jørn er opptatt av det hele mennesket og det å fremme den enkeltes og parforholdets iboende potensiale gjennom en systemisk og empatisk tilnærming.