Ingeborg Ramm Reber er utdannet psykosyntese-terapeut fra HumaNova Psykosyntesskolan i Stockholm, og videre parterapeut – eller Creative CoupleWork Relationship Psychotherapist – som er hennes formelle tittel. Ingeborg har erfaring som terapeut for enkeltindivider, grupper og par. Hun har også jobbet som rekrutterer og holder work-shops i CV-skriving og intervjutrening. Ingeborg har også erfaring fra terapeutisk arbeid i Sør-Afrika, så hennes kulturelle og geografiske bredde favner vidt. Ingeborg tok sin utdannelse som parterapeuter på engelsk, og tilbyr terapi også på engelsk. Ingeborg snakker også flytende fransk.

Ingeborg fullførte våren 2010 sin utdanning i Creative Couple Work i regi av The Center for Gender Psychology, London, og Norsk Institutt for Psykosyntese, Oslo*.

Jørn Matre Liebezeit er utdannet psykoterapeut, familieterapeut og spesialisert i Creative CoupleWork. Han har i 20 år jobbet med terapi, veiledning og undervisning både privat, i det offentlige og i større organisasjoner. Fra før har han bakgrunn som Sivilingeniør.

Han har bodd og jobbet i England, USA og Tyskland og har selv en flerkulturell bakgrunn. Jørn er opptatt av det hele mennesket og det å fremme den enkeltes og parforholdets iboende potensiale gjennom en systemisk og empatisk tilnærming.