Ingeborg Ramm Reber og Jørn Matre Liebezeit er kolleger, og fullførte våren 2010 sin utdanning i Creative Couple Work i regi av The Center for Gender Psychology, London, og Norsk Institutt for Psykosyntese, Oslo.

Ingeborg Ramm Reber er utdannet psykosyntese-terapeut fra HumaNova Psykosyntesskolan i Stockholm, og videre parterapeut – eller Creative CoupleWork Relationship Psychotherapist – som er hennes formelle tittel. Ingeborg har erfaring som terapeut for enkeltindivider, grupper og par. I 2018 underviste hun terapeuter til en videreutdanning som parterapeuter på HumaNova i Oslo. En yrkesutdanning HumaNova har tilbudt sine diplomerte terapeuter og som forhåpentligvis blir å finne igjen. Hun har også jobbet som rekrutterer og holdt work-shops i CV-skriving og intervjutrening. Ingeborg har også erfaring fra terapeutisk arbeid i Sør-Afrika, så hennes kulturelle og geografiske bredde favner vidt.

Jørn Matre Liebezeit er utdannet psykoterapeut, familieterapeut og spesialisert i Creative CoupleWork. Han har i 20 år jobbet med terapi, veiledning og undervisning både privat, i det offentlige og i større organisasjoner. Fra før har han bakgrunn som Sivilingeniør. Han har bodd og jobbet i England, USA og Tyskland og har selv en flerkulturell bakgrunn. Jørn er opptatt av det hele mennesket og det å fremme den enkeltes og parforholdets iboende potensiale gjennom en systemisk og empatisk tilnærming.

Ingeborg Reber og Jørn Matre Liebezeit tok sin utdannelse som parterapeuter på engelsk, og de tilbyr terapi også på engelsk. Ingeborg snakker dessuten flytende fransk, Jørn snakker flytende tysk.

Creative Couple Work utdanningen ledes av psykosynteseterapeutene Nick Duffell og Helena Løvendal Sørensen. For mer informasjon, vennligst gå til  www.creativecouplework.com, og www.genderpsychology.com.

Litt om Creative Couple Work – parterapi

Creative Couplework springer ut fra klassisk psykologi, men har favnet mange elementer fra ulike retninger inn i et helhetlig konsept.  Det har vist seg at dette fungerer, blant annet ved at partene lærer å se på både seg selv, partneren og særlig selve parforholdet i et nytt lys.

Vi tilbyr hjelp for å få dere til å fungere bedre sammen.  Det har vist seg å ha god virkning at vi er to terapeuter, en av hvert kjønn, slik at det er balanse i terapisesjonene.

For mange par er det krevende å få parforholdet til å fungere på en god måte for begge parter. Likevel er det ofte et stort og krevende skritt å be om hjelp.

Antallet skilsmisser er høyt og stigende.  Hele familien lider når familien går i stykker.  Særlig barna betaler ofte en høy pris etter et brudd.  Men også de voksne lider.  Samlivsbrudd fører gjerne til sterke følelsesmessige reaksjoner.  Det gjelder både før, under og etter et brudd. Creative Couple Work er ikke familieterapi.  Det er relasjonen mellom ektefellene eller samboerne som er i fokus.  Vi snakker selvsagt også om forholdet til resten av familien.

Mange må gjennom perioder med depresjoner, sjalusi og fortvilelse, opplevelser av svik og ensomhet. Skilsmisser er også en kostbar affære for mange og i tillegg er det altfor lett å repetere det som var vanskelig med neste partner.

Fordi et brudd koster mye både emosjonelt og økonomisk, kan det være verdt både tiden og pengene å forsøke å få relasjonen på rett kjøl.

Å endre på fastgrodde reaksjoner kan være krevende å få til på egen hånd.  Ofte har ingen lyst til å ta det første skrittet.  I samarbeid med oss blir det lettere å gjøre endringer. I terapitimene arbeider vi med hvordan dere påvirker hverandre, og hva som faktisk skjer i parforholdet.  Vi ser på hvilke mønstre dere kan endre for at relasjonen skal bli basis for god livsutfoldelse for begge parter.  Vi finner årsakene til at dere velger og handler som det gjør.  Ofte finner vi at mye av det som preger oss, kommer av det vi har lært fra oppveksten i vår opprinnelige familie.  Her ligger i mange tilfeller skjulte nøkler som kan åpne dørene til en verden av frihet fra gamle vaner.

Det er fint å få støtte av noen som har trening.  Når dere er villige til å forholde dere til hverandre på andre måter enn dere er vant til, kan dere finne nye ting å glede dere over hos hverandre, og ta parforholdet videre til muligheter som dere hittil ikke har utforsket.

Ønsker du å vite mer om Creative Couple Work så kan du følge disse lenkene: www.creativecouplework.com  eller  www.genderpsychology.com.