Hvor stor er sjansen for å lykkes?

Det er bare paret selv som sitter på nøkkelen til å klare å få et skrantende og vanskelig samliv til å bli bra.  Likevel kan vi si dette, med hånden på hjertet: Hvis dere begge to vil arbeide med dere selv og med parforholdet, og dere grunnleggende vil hverandre vel, er sjansene for å lykkes i samarbeid med oss opp mot 100%.

Vårt forbehold er at noen par som kommer til oss er i ubalanse når det gjelder viljen til å fortsette.  Hvis den ene egentlig har gitt opp, og ikke vil endre på den innstillingen, er muligheten for å lykkes mindre god.  Til trøst for deg som håper å få med en negativ partner i terapi, vil vi likevel oppmuntre med dette: Det skjer ofte at en partner får ny vilje til å satse på parforholdet når vi sammen finner årsakene til vanskelighetene, og så  finner løsninger som får bevegelse i en fastlåst situasjon.

En god avslutning – å skilles med respekt

Det er ikke alle parforhold som er ment å vare livet ut.  Hvis dere ønsker å skille lag, kan vi bistå med å gjøre prosessen med å avvikle parforholdet lettere.

Hvor lenge må vi gå i parterapi?

Mange lurer på hvor lang tid det tar å få forholdet på rett kjøl.  Det finnes like mange svar på dette som det finnes par.  Alle er ulike, og det er forskjellig hvor mye hvert par strever med samlivet.  Vi gir hvert par konkrete råd etter det første møtet.

Noen kommer til oss med enkle utfordringer som det går raskt å rette på, men de fleste kommer når forholdet har blitt krevende og vanskelig å leve i.  Vi kan likevel gi noen utgangspunkter.  Etter det første møtet med oss blir vi enige om en ramme for det videre arbeidet.  Ofte fastsetter vi seks møter men det er opptil dere.  Når den fastsatte tiden er gjennomført, summerer vi opp status og blir enige om veien videre. En del par ønsker oppfølging med et par møter i året.

Det er dere som par som er vår oppdragsgiver, ogsom bestemmer hva dere vil ha hjelp til, og hvor mye hjelp dere vil ha.

De fleste problemer er som hus.  De er bygget over tid.  Det tar derfor tid å bygge ned igjen, og så bygge bedre.  Hvis vi skal antyde en ramme, så bør dere regne med 4 – 6 møter. Normalt tar det fra 6 til 12 måneder å få øvet inn nye måter å møte hverandre på for å oppnå varige endringer.

Vi anbefaler å starte med et felles møte på halvannen klokketime.  Mot slutten av timen blir vi enige om fremdriften for terapien.

Hvor ofte trenger vi å møte dere?

Vi foretar alltid en individuell vurdering.  Det å endre et parforhold er en prosess.  Det betyr at dere hver for dere og sammen må fordøye og bearbeide det som kommer fram i møtene.  Derfor er en vanlig frekvens at vi møtes hver andre uke de første gangene, deretter mer sjelden.

Par i full krise vil i startfasen ha nytte av å treffes ofte.  Det vil si hver uke til å begynne med.

Vi har også par som har jobbet seg frem til et godt samliv og som velger å følge opp dette med møter et par ganger i året for å vedlikeholde det de har lært, ta opp nye utfordringer, eller justere på småting.

Igjen: Vi gjør dette individuelt.

Er ikke parterapi dyrt?

Ærlig talt?  Svaret er:  “Ja”.  Vi har forståelse for at noen synes det blir mange penger å betale for en del møter med to terapeuter.  Hvis dere virkelig vil leve sammen, vet vi likevel at det er verdt det.  Både de følelsesmessige og de økonomiske gevinstene ved å få et lykkelig samliv overstiger kostnadene ved et brudd.  Å bryte opp koster betydelige summer både på kort og lang sikt.  Det gjelder både med og uten advokater: Det er en kostbar prosess å dele et bo, og det er kostbart å bo hver for seg.

Vi mener likevel at det aller mest kostbare, eller dyrebare, er selve følelsen av å ha et godt samliv.  Det er essensen av det viktigste i livet.  Den tryggheten og stabiliteten som et gjensidig stimulerende parforhold gir, skaper fundament for livsutfoldelsen for begge to.  Det kan rett og slett ikke måles i penger.