Sammen utforsker vi hvilke endringer parforholdet trenger. Vi utfordrer deg og din partner til å skifte fokus fra at  «min partner bør forandre seg», til; «jeg kan forandre meg».  Et slikt skifte av fokus vil være skjellsettende og åpne opp for at begge parter tar ansvar på en helt annen måte, som igjen vil skape et trygt fundament for kjærligheten.