Gjennom undervisning og praktiske øvelser vil vi utforske hvordan du og din partners bakgrunn påvirker parforholdet i dag.  Hvordan har vår erfaring lært oss uskrevne regler om samliv, og om hvordan det er å være mann og kvinne?  Hva vet vi om å håndtere konflikter? Ofte finner vi at mye av det som preger oss, kommer av det vi har lært fra oppveksten i vår opprinnelige familie.  Vår oppvekst og erfaring lærer oss forskjellige ting om hvordan vi skal oppføre oss og reagere.  Her ligger i mange tilfeller skjulte nøkler som kan åpne dørene til en verden av frihet fra gamle vaner. Når denne ”familiearven” er ubevisst for oss, skaper den mange utfordringer.  Når vi blir bevisst hva som driver oss, kan vi gjøre noe med det.  I parterapien, og på kurset, finner dere årsakene til at dere velger og handler som dere gjør.